Jan Jansen (1946)
img
Wie ben ik?
Ik ben op 19 november 1946 geboren in Zevenaar en in 1972 gaan wonen in Rosmalen. Inmiddels ben ik met pensioen. Vanaf 1971 ben ik werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Aanvankelijk in een staffunctie als hoofd personeelszaken en later in directie- en bestuursfuncties van verpleeg- en verzorgingshuizen. Ondermeer in het psychogeriatrisch centrum De Herven in ’s-Hertogenbosch en het verpleeg- en revalidatiecentrum  Mariaoord in Rosmalen, maar ook in de thuiszorg van Vivent. Momenteel ben ik actief in het vrijwilligerswerk als voorzitter van de Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, het gezondheidscentrum de Groote Wielen, de jaarlijkse Volkskerstzang en het lidmaatschap van het parochiebestuur. Verder ondersteun ik bestuurlijk een hospice voor kinderen in Zuid–Afrika en maak ik deel uit van de ledenraad en de begeleidingscommissie van het coöperatiefonds van de Rabobank.

Wat wilt u betekenen voor de parochie?
Ik ben toegetreden tot het nieuwe parochiebestuur om:
in het parochiebestuur de aandacht te blijven vestigen op de lokale geloofsgemeenschappen en in het bijzonder de geloofsgemeenschap van Rosmalen;
waar mogelijk deze geloofsgemeenschap uit te bouwen, specifiek in de nieuwe wijk de Groote Wielen; de lopende vastgoedprojecten van de H. Mariaparochie in Rosmalen, met name het perspectief voor de Bernadettekerk e.o. in Maliskamp, af te ronden.
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier