Mia Hemmink
img
Wie ben ik?
Mijn naam is Mia Hemmink. Ik ben geboren en getogen in 's-Hertogenbosch en woon in de nabijheid van de Sint-Jan, die ik vanaf mijn appartement in het oog kan houden.

Vanaf mijn pensionering in 1998 ben ik ambtelijk secretaris van het kerkbestuur van de parochie H. Johannes Evangelist.

In die hoedanigheid ondersteun ik leden van het kerkbestuur met
secretariële werkzaamheden en met de verslaglegging van vergaderingen en diverse bestuurlijke besprekingen met zakelijke relaties. Ik verzorg afspraken, voer correspondentie en regel allerlei zaken die zich voordoen.

Daarnaast ben ik bestuurslid/secretaris van het Sint-Jans vrijwilligersgilde dat de belangen van de vrijwilligers behartigt en heb ik zitting in de concertcommissie, die aanvragen behandelt voor het geven van concerten in de Sint-Jan.
Ook maak ik deel uit van de groep vrijwilligers, die het middaggebed in de Sint-Jan verzorgt.

Mijn laatste werkkring was kabinetsmedewerker van de gemeente Boxtel.
In die hoedanigheid heb ik 3 burgemeesters gediend.
Bij mijn afscheid ben ik onderscheiden met de zilveren erepenning van verdienste van de gemeente Boxtel.

Wat wilt u betekenen voor de nieuwe parochie?
De diversiteit en omvangrijkheid van de taken en verantwoordelijkheden waar het kerkbestuur voor staat maken een grote indruk op mij en waar mogelijk draag ik mijn steentje bij om daarbij behulpzaam te zijn.
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier