Tim Bangert
img
Tim Bangert, diaken
In 1997 werd ik diaken gewijd. Kort daarop ben ik gaan werken als diaken in de parochies Binnenstad en Zuid van onze stad ’s-Hertogenbosch en daarna voor het bisdom. Sinds enige maanden ben ik actief als diaken-assistent binnen onze parochie. Samen met plebaan Blom, diaken Palte en anderen hoop ik te mogen werken aan een gemeenschap van vreugde en eenvoud vanuit vertrouwen in Christus die ons nieuw leven geeft.
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier