Blog
Het gezin
Gepost: 08-10-2015 | Gepost door:

In Rome is de Synode over het Gezin (4 t/m 25 oktober) van start gegaan. Misschien volgt u het wel intensief, misschien gaat het grotendeels aan u voorbij. Toch is het historisch wat daar in Rome gebeurt: bewust heeft paus Franciscus de deelnemers bijeengeroepen om, met hun verschillen in opvattingen, in grote openheid het gesprek aan te gaan.

De paus heeft al vaak kenbaar gemaakt dat de gezinnen een fundamentele rol spelen bij de geloofsoverdracht en als uitdrukking van de zending van de Kerk in de wereld van vandaag. Zondag zei hij op het Sint-Pietersplein onder meer: “De synodevaders, komend uit alle delen van de wereld en verenigd rond de opvolger van Petrus, zullen gedurende drie weken nadenken over de roeping en de zending van het gezin in Kerk en samenleving met het oog op een aandachtige geestelijke en pastorale onderscheiding. We zullen de blik vast gericht houden op Jezus om, op basis van zijn onderricht van waarheid en barmhartigheid, de meest geschikte wegen te onderkennen voor een aangepaste inzet van de Kerk met de gezinnen en voor de gezinnen, zodat het oorspronkelijke plan van de Schepper over man en vrouw werkelijkheid zou kunnen worden en in al zijn schoonheid en kracht werkzaam zijn in de wereld van vandaag.” We bevelen de Synode van harte in uw gebed aan.


 

Reageer op dit artikel
Herstel Plaats reactie
Overzicht reacties