Blog
Gedeelde zorg
Gepost: 29-10-2015 | Gepost door: Pastoraal team

Al sinds 1949 wordt op een zondag rond het hoogfeest van Sint-Willibrord (7 november) aandacht gevraagd voor oecumene en evangelisatie. De Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO), voorheen Willibrordvereniging, bereidt de dag inhoudelijk voor en kiest elk jaar een thema. Dit jaar draait het om de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus. Ook de wereldwijde oecumenische beweging ontving de encycliek enthousiast. De Wereldraad van Kerken liet weten dat ‘Laudato Si’ laat zien dat de zorg voor het milieu tot het hart van het christelijk geloof behoort en dat we deze als christenen aan de orde moeten stellen samen met alle mensen die zorg hebben voor onze gezamenlijke toekomst, voor wat er in ons gemeenschappelijk huis gebeurt.

Dat juist op Willibrordzondag de oecumene centraal staat, komt omdat Willibrord een van de voornaamste grondleggers is van het Nederlandse christendom. Voor katholieken is de 'Apostel der Friezen’ patroon van de Nederlandse Kerkprovincie en protestanten gedenken hem als hun vader in het geloof. Bij Willibrordzondag hoort ook een collecte die bestemd is voor het werk van de KVO, die zich vanuit de katholieke Kerk inzet voor de oecumenische samenwerking in ons land.


 

Reageer op dit artikel
Herstel Plaats reactie
Overzicht reacties