Blog
Maak kennis met onze nieuwe kapelaan Gideon van Meeteren
Gepost: 09-06-2016 | Gepost door:

Onze parochie heeft, nadat bekend werd dat kapelaan Patrick Kuis in Oss was benoemd en ons zou gaan verlaten een ‘kersverse’ kapelaan gekregen. Gideon van Meeteren mocht 21 mei uit handen van de nieuwe bisschop mgr. De Korte de priesterwijding ontvangen. In dit verhaal vertelt hij alvast een beetje over zichzelf.

Gideon gaat er eens goed voor zitten. Alles is nog zo nieuw: net tot priester gewijd en meteen een benoeming in de parochie van Den Bosch (en Rosmalen en Empel). Op de vraag wat hij dacht toen hij hoorde dat hij benoemd werd in de parochie H. Maria en H. Johannes, hoeft hij niet lang na te denken. “Ik kreeg een email van de rector van de priesteropleiding dat ik een gesprek had met de vicaris. Ik vermoedde al dat het over de benoeming zou gaan maar wist nog van niks. Toen hij de naam H. Maria en H. Johannes noemde, ging er niet meteen een belletje rinkelen, maar toen hij 'in Den Bosch’ zei, maakte mijn hart wel een vreugdesprongetje.”

Hoewel Gideon de parochie nog niet echt kent, zo zegt hij zelf, kijkt hij vol verwachting uit naar zijn nieuwe taak: “Toen ik bekend maakte op Facebook dat ik in deze parochie was benoemd, kreeg ik zoveel leuke reacties en vriendschapsverzoeken dat ik de hartelijkheid vanaf het eerste moment heb mogen proeven.” En die nieuwe taak zal vol uitdagingen zitten. “Ik ben net priester gewijd. Dat is al een hele uitdaging voor mij.” Met een mooie vergelijking vertelt Gideon over zijn weg naar het priesterschap en hoe hij daarin is gegroeid en nog verder hoopt te groeien.

“De weg naar het priesterschap is voor mij te vergelijken met het bouwen van een huis: allereerst komt het fundament. Dat is gelegd door mijn ouders. Ik ben namelijk opgegroeid in een mooi gezin en samen met mijn broer en zus heb ik een fijne jeugd gehad. En dat fundament is ook zo stevig omdat mijn ouders mij gelovig hebben opgevoed. Ze hebben me wel altijd vrij gelaten. Voor mij was het geloof zoiets als sporten: het hoort erbij.”

“Dat huis”, zo vertelt Gideon, “werd in de loop van de jaren verder opgebouwd door ervaringen, vriendschappen en voorbeelden.” Een van die veel betekende ervaringen was toen hij 6 jaar was en tijdens de Eucharistieviering misdienaar was. “Ik zag de priester de mis vieren, en kreeg heel sterk het idee dat ik ook priester wilde worden. Ik zie dit echt als een roeping: God die mij op dat moment riep, die mij op dat moment raakte.”

En zo komt er in Gideons leven af en toe weer een verdieping van het huis bij. “Een belangrijke verdieping is de stap die ik genomen had toen ik 18 werd en bewust voor het priesterschap koos. Ik heb toen eerst zes jaar gestudeerd op het Grootseminarie De Tiltenberg in het Bisdom Haarlem-Amsterdam. In die jaren heb ik vooral de liefde voor de wijsheid en liefde voor God geleerd.“ Het is, volgens Gideon, niet alleen een verdieping die er toen bij is gekomen, maar er werden ook kamers gebouwd: “Je volgt je lessen en je doet ervaring op tijdens de stages. Zo heb ik in de loop van de jaren kinderen voorbereid op hun Eerste heilige Communie, Alpha-cursussen begeleid, mensen voorbereid op het ontvangen van de sacramenten etcetera. Ik ben iemand die het mooi vindt om mensen Jezus Christus te laten leren kennen.”

Na die seminarieperiode had er een wijding kunnen volgen, wat na zes jaar studie logisch was geweest. “Maar mijn huis was nog niet klaar: er moest nog een verdieping bij. Dat zijn voor mij de vijf jaren geworden dat ik in Italië heb gewoond. En ook op deze verdieping zijn weer kamers ingericht: ik heb Italiaans mogen leren, de cultuur leren kennen en me verder mogen verdiepen in de theologie. Ik heb echt zoveel mogen leren in de jaren.”

En dan komt op een gegeven moment “het dak in zicht, of misschien moet ik wel zeggen de vlag, het hoogste punt. Op 7 november 2015 werd ik diaken gewijd en dat beschouw ik als het dak van het huis. Ik heb in Tilburg stage gelopen en heb veel mogen leren en zoveel dierbare mensen mogen ontmoeten die mij allemaal hebben meegeholpen en nog steeds meehelpen bij het bouwen aan dit huis. De tijd is voorbij gevlogen in Tilburg en de vlag op het huis, de priesterwijding, mocht op 21 mei worden geplaatst, toen ik priester werd gewijd in de kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist hier in 's-Hertogenbosch.”

Echte verwachtingen kan Gideon niet uit spreken, maar hij neemt wel een belangrijke ervaring mee uit zijn stageperiode in Tilburg. “Wat ik daar heb mogen ervaren is de rijkdom van de Kerk. Er wordt vaak negatief over de Kerk gesproken, maar er zijn ook zoveel mooie kanten en ik heb ook mogen ervaren hoe de parochianen een gemeenschap vormen: dit hoop ik ook in Den Bosch te mogen ervaren. De mooie kanten van ons geloof te zien en dit samen te mogen beleven.”

Ik verheug me er echt op om in Den Bosch werkzaam te zijn.” Met een wat ondeugende glimlach voegt Gideon eraan toe: “Ik wil de parochianen vragen mij te helpen met mijn ‘inburgeringscursus’ om van kruikenzeiker een Oeteldonker te worden!”

Het gesprek eindigt dan toch weer wat serieuzer: “Ik wil graag iedereen bedanken voor de steun en het gebed tot nu toe, iedereen die als een steen is in het huis van mijn roeping en het mee opbouwt. Ik wil u tevens vragen om gebed zodat het huis een huis mag zijn waar God in woont en dat het een huis mag zijn waar altijd alle mensen welkom zijn.”

Yvonne Koopman

Reageer op dit artikel
Herstel Plaats reactie
Overzicht reacties
Gepost: 22-02-2017 | Gepost door: rikykieboom@hotmail.com
GIDEON KAPELAAN!
Dat is een zegen voor den Bosch.
Ik ga hem missen in Tilburg.
ARUBA groet van een 74 jarige. PROFICIAT!.
Gepost: 26-12-2016 | Gepost door: rikykieboom@hotmail.com
Jullie,Bossenaren hebben een kapelaan van goud gekregen! Wees er zuinig op.VREDE EN ALLE GOEDS! Werk samen aan onze prachtige kerk!.