Pastores
img
Vincent Blom
Vincent Blom werd in 1998 tot priester gewijd. Per 1 februari 2018 heeft mgr. De Korte hem benoemd tot plebaan van de Sint-Jan en pastoor van de parochie H. Maria.
img
Herman Schaepman
Herman Schaepman had onder meer enkele jaren gewerkt in de horeca en het toerisme, toen hij zijn roeping volgde. In 2015 werd hij tot priester gewijd door mgr. Hurkmans. Sinds 1 februari 2019 is hij benoemd tot kapelaan in de de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes Evangelist.
img
Gideon van Meeteren

Kapelaan Gideon van Meeteren is op 21 mei 2016 tot priester gewijd door mgr. De Korte en sinds 1 september van dat jaar aangesteld tot kapelaan van de pastorale eenheid Heilige Maria en Heilige Johannes Evangelist.

img
Piet de Jong

Op 30 mei 2015 is dr. Piet de Jong in de St. Jan te Den Bosch tot priester gewijd door Mgr. Hurkmans. Ik voel mij bij mijn keuze voor het priesterschap gedragen door mijn geloof in een liefdevolle en barmhartige God. Dat motiveert mij tot dienstbaarheid met een voorkeur voor de gekwetste medemens.

img
Vladimir Palte
Drs. Vladimir Palte is permanent diaken en geboren in 1953 te Batadorp-Best en opgegroeid in Drunen. Inmiddels woont hij 40 jaar in 's-Hertogenbosch. Hij is getrouwd met Jacqueline; samen hebben zij drie volwassen zonen en twee kleinkinderen.
img
Maarten Jansen

Is pastoraal werker en geboren in Nijmegen op 19 november 1960. Het komende jaar ga ik parttime een aantal projecten begeleiden zoals de Alpha-cursus en een Follow Up aanbod, het ‘Rebuilt’-project en Famcat.