Welkom bij de pastorale eenheid
H. Maria en H. Johannes!
img
 
 
 
 
 
 
 
Parochiemaand in Rosmalen
Geen afbeelding beschikbaar
Geen afbeelding beschikbaar

Allerlei fantastische, mooie en inspirerende ontmoetingen staan op u te wachten tijdens de parochiemaand.

Vaste Vieringen
Geen afbeelding beschikbaar
U vindt hier alle tijden van de vaste vieringen in de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes in 's-Hertogenbosch, Rosmalen en Empel.
Katholiek leven
Geen afbeelding beschikbaar
Wilt u uw kind laten dopen? Of gaat u trouwen? Zoekt u informatie over een uitvaart? Lees hier meer over sacramenten en bijzondere vieringen binnen het katholiek leven.
Over de Sint-Jan
Geen afbeelding beschikbaar

De Sint-Jan, ofwel voluit de Kathedrale Basiliek van de H. Johannes Evangelist, is de thuiskerk van de bisschop maar ook parochiekerk en het thuis van de Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch.


 

Maak kennis met onze nieuwe kapelaan Gideon van Meeteren

Onze parochie heeft, nadat bekend werd dat kapelaan Patrick Kuis in Oss was benoemd en ons zou gaan verlaten een ‘kersverse’ kapelaan gekregen. Gideon van Meeteren mocht 21 mei uit handen van de nieuwe bisschop mgr. De Korte de priesterwijding ontvangen. In dit verhaal vertelt hij alvast een beetje over zichzelf.

Zoeken