Overzicht nieuwsbrieven
nieuwsbrief jrg8 nr 29
21-06-2019
Vakantie, afgeleid van het Latijnse woord vacare, betekent zoveel als ‘vrij zijn’. Een periode van herademen, van vrij zijn voor familie en vrienden. Genieten van al het schoons dat de schepping ons te bieden heeft. Er wordt ook wel eens gesproken van ‘vacare Deo’: Vrij zijn voor God. 
pdf
341 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 28
14-06-2019
Komende donderdag, de tweede donderdag na Pinksteren, is het Sacramentsdag. In onze streken wordt dit feest op de tweede zondag na het Pinksterfeest gevierd. Op tal van plaatsen, zo ook in de binnenstad van Den Bosch, wordt op die zondag (23 juni) een Sacramentsprocessie gehouden. Precies 755 jaar geleden stelde paus Urbanus IV het feest van Sacramentsdag in.
pdf
392 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 27
07-06-2019
Kardinaal Sarah zet met deze woorden duidelijk de toon voor Pinksteren. In de uitgestoken en leidende hand van God zien we de Heilige Geest werkzaam. Gods Geest die ons leidt, inspireert en aanzet om het goede te doen. In zijn boek zegt de kardinaal dat God de vaste grond van zijn bestaan is. Hij wenst ons allen toe dat wij ons openstellen voor de Heilige Geest en ons door Hem laten leiden in het leven.
pdf
334 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 26
01-06-2019
Mij geschiede naar uw woord: Thema van de meimaand 2019, thema voor het leven van iedere gelovige. Ook na de meimaand blijven deze woorden voor ons van kracht. Als gedoopte mensen worden wij uitgenodigd om iedere dag opnieuw ‘ja’ te zeggen op dat wat God van ons vraagt. Maria blijft ons daarin voorgaan en inspireren.
pdf
367 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 25
25-05-2019
Een icoon is iets kostbaars, bijna onvervangbaar en heilig. Het woord ‘icoon’ werd ook gebruikt voor de Sint-Jan. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte bekend dat twaalf bijzondere monumenten in ons land een subsidie krijgen. En de minister noemde deze monumenten ‘twaalf Nederlandse iconen’. De grote inspanningen van velen hebben er nu toe geleid dat een mooie subsidie van € 5 miljoen is toegekend aan onze kathedraal.
pdf
461 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 24
16-05-2019
Gelukkig weten mensen Maria nog te vinden. Maria is in onze dagen voor velen de band met geloof en Kerk. En naar wie kun je beter gaan dan naar je Moeder die altijd thuis is en op je wacht. Een oude uitdrukking zegt het heel kernachtig: “Per Mariam ad Jesum” … Zoals eens op die bruiloft te Kana wijst Maria ook nu alle pelgrims die haar bezoeken  naar haar Zoon.
pdf
524 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 23
10-05-2019
Met de parochie een pelgrimage maken of de feestelijke bidtocht ter ere van Maria meelopen, het symboliseert dat wij Gods volk onderweg zijn. Maar tegelijk mogen wij ons ervan bewust zijn dat deze uiterlijke expressie de vertaling moet zijn van een innerlijke geloofsbeleving. (...) Maria is voor ons, die nog pelgrimeren op de aardse levensweg, een troost een steun en een voorspraak.
pdf
1,07 Mb.
nieuwsbrief jrg8 nr 22
03-05-2019
Dit jaar worden de vieringen in de meimaand in de Sint-Jan gedragen door de woorden die Maria sprak bij het bezoek van de engel Gabriël: Mij geschiede naar uw woord. Toen Maria in Nazareth aan de engel haar ja-woord gaf wist zij echter niet wat die woorden inhielden, zoals dat eigenlijk voor niemand voorspelbaar is die moeder of vader mag worden. Het geschenk van het leven... het is een gave, onvoorstelbaar mooi. Iedere geboorte en doop is daarvan een getuigenis.
pdf
608 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 21
28-04-2019
In de afgelopen Paasnacht zijn in ons bisdom meer dan twintig jong-volwassenen gedoopt. Drie van hen komen uit onze parochie. Het is een hoopvol teken dat jonge mensen bewust kiezen om gedoopt te worden en toe te treden tot de Kerk. (...) Graag heten wij hen van harte welkom in onze parochiegemeenschap. Dat jullie je thuisweten in ons midden. Dat jullie je gekend weten als lidmaat van de gemeenschap van Jezus Christus, het Licht der wereld. Ga met Hem, en het ga je goed!
pdf
529 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 20
19-04-2019
Maandag 15 april werd heel de wereld opgeschrikt door de verwoestende brand in de Parijse kathedraal Notre-Dame. Vanuit de Sint-Jan voelen wij verbondenheid met onze zuster-kathedraal in de Franse hoofdstad. Vanuit de parochiegemeenschap H. Johannes Evangelist is een bericht van meeleven gestuurd naar de aartsbisschop van Parijs en de aartspriester (plebaan) van de Notre-Dame.
pdf
589 Kb.