Overzicht nieuwsbrieven
nieuwsbrief jrg8 nr 24
16-05-2019
Gelukkig weten mensen Maria nog te vinden. Maria is in onze dagen voor velen de band met geloof en Kerk. En naar wie kun je beter gaan dan naar je Moeder die altijd thuis is en op je wacht. Een oude uitdrukking zegt het heel kernachtig: “Per Mariam ad Jesum” … Zoals eens op die bruiloft te Kana wijst Maria ook nu alle pelgrims die haar bezoeken  naar haar Zoon.
pdf
524 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 23
10-05-2019
Met de parochie een pelgrimage maken of de feestelijke bidtocht ter ere van Maria meelopen, het symboliseert dat wij Gods volk onderweg zijn. Maar tegelijk mogen wij ons ervan bewust zijn dat deze uiterlijke expressie de vertaling moet zijn van een innerlijke geloofsbeleving. (...) Maria is voor ons, die nog pelgrimeren op de aardse levensweg, een troost een steun en een voorspraak.
pdf
1,07 Mb.
nieuwsbrief jrg8 nr 22
03-05-2019
Dit jaar worden de vieringen in de meimaand in de Sint-Jan gedragen door de woorden die Maria sprak bij het bezoek van de engel Gabriël: Mij geschiede naar uw woord. Toen Maria in Nazareth aan de engel haar ja-woord gaf wist zij echter niet wat die woorden inhielden, zoals dat eigenlijk voor niemand voorspelbaar is die moeder of vader mag worden. Het geschenk van het leven... het is een gave, onvoorstelbaar mooi. Iedere geboorte en doop is daarvan een getuigenis.
pdf
608 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 21
28-04-2019
In de afgelopen Paasnacht zijn in ons bisdom meer dan twintig jong-volwassenen gedoopt. Drie van hen komen uit onze parochie. Het is een hoopvol teken dat jonge mensen bewust kiezen om gedoopt te worden en toe te treden tot de Kerk. (...) Graag heten wij hen van harte welkom in onze parochiegemeenschap. Dat jullie je thuisweten in ons midden. Dat jullie je gekend weten als lidmaat van de gemeenschap van Jezus Christus, het Licht der wereld. Ga met Hem, en het ga je goed!
pdf
529 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 20
19-04-2019
Maandag 15 april werd heel de wereld opgeschrikt door de verwoestende brand in de Parijse kathedraal Notre-Dame. Vanuit de Sint-Jan voelen wij verbondenheid met onze zuster-kathedraal in de Franse hoofdstad. Vanuit de parochiegemeenschap H. Johannes Evangelist is een bericht van meeleven gestuurd naar de aartsbisschop van Parijs en de aartspriester (plebaan) van de Notre-Dame.
pdf
589 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 19
15-04-2019
Dit jaar wordt herdacht en gevierd In de aanloop naar de 75e verjaardag van de bevrijding van het zuiden van ons land is brandt in de Sint-Jan bij het Welsh-cross in de doopkapel het bevrijdingsvuur. Zo’n twintig wielrenners hebben dit in Wales ontstoken vuur per fiets overgebracht naar onze stad. Het vuur brandt daar tot en met oktober in een lantaren.
pdf
422 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 18
10-04-2019
De voorbereiding op Pasen nadert zijn voltooiing. Op zondag 14 april begint de Goede Week. In deze week vieren wij in verbondenheid met christenen over heel de wereld het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. Er zijn vele bijzondere vieringen en plechtigheden die ons met Jezus voeren langs Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, de Paasnacht en het hoogfeest van Pasen. Stap voor stap volgen wij onze Heer in deze heilige week
pdf
331 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 17
31-03-2019
Bij laatste voorbereiding van tien huwelijksparen vond er naast een inhoudelijk gedeelte ook een viering plaats in de Mariakapel van de Sint-Jan. Tijdens deze viering werden de trouwkaarsen gezegend die straks in de huwelijksviering worden ontstoken. De trouwkaars is een teken van de onderlinge liefde van man en vrouw die door het sacrament in Christus met elkaar zijn verbonden. Bruid en bruidegom zijn geroepen om in hun huwelijk en hun gezinsleven ‘licht van de wereld’ te zijn.
pdf
527 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 16
25-03-2019
Zeventien volwassenen ontvangen de komende tijd het doopsel. Zij kiezen er voor om een lichtbaken te zijn. Dat is een grote vreugde en een teken van hoop. Laten wij de geloofsleerlingen met ons gebed begeleiden. Bidden wij ook voor ons zelf, dat wij de verantwoordelijkheid van ons eigen doopsel niet uit de weg gaan. 
pdf
545 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 15
17-03-2019

H ‘Attende, Domine, et miserére, quia peccávimus tibi.’ Zo zingen wij tijdens de zondagen van de Veertigdagentijd: ‘Luister, Heer, en wees genadig, want wij hebben tegen U gezondigd.' Deze weken op weg naar Pasen worden gekenmerkt door vasten en sober-heid. We overzien ons leven en beseffen ons tekortschieten in geloof, hoop en liefde. Daarom worden wij als christenen uitgeno-digd om door vasten en soberheid, door gebed en naastenliefde, bewuster en geloviger in het leven te staan. De vijf zondagen van de Veertigdagentijd zijn daarbij onze gids en leidraad.

pdf
521 Kb.