Overzicht nieuwsbrieven
nieuwsbrief jrg8 nr 31
04-08-2019
Half juli was ik in Rome getuige van het vormsel van twee volwassenen uit de Bossche binnenstad. Onze emeritus-bisschop, mgr. Hurkmans, heeft hen in de Friezenkerk door het sacrament van het Vormsel opgenomen in onze Kerk. Graag heet ik hen van harte welkom in onze parochie en in de geloofsgemeenschap van de Sint-Jan in het bijzonder!
pdf
328 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 30
01-07-2019
Voor ons gelovig leven als christen kan het geen kwaad om je van tijd tot tijd de vraag te stellen ‘Wat is mijn identiteit, waar leef ik uit, waar leef ik voor?’ Als gelovige mensen omarmen wij niet alleen maar een pakket normen en waarden die uit de Heilige Schrift zijn overgeleverd. Nee, er is meer. Onze identiteit als christen wordt eerst en vooral bepaald door ons geloof in een concrete persoon: Jezus Christus. Christus ontdekken is het mooiste avontuur van ons leven.
pdf
321 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 29
21-06-2019
Vakantie, afgeleid van het Latijnse woord vacare, betekent zoveel als ‘vrij zijn’. Een periode van herademen, van vrij zijn voor familie en vrienden. Genieten van al het schoons dat de schepping ons te bieden heeft. Er wordt ook wel eens gesproken van ‘vacare Deo’: Vrij zijn voor God. 
pdf
341 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 28
14-06-2019
Komende donderdag, de tweede donderdag na Pinksteren, is het Sacramentsdag. In onze streken wordt dit feest op de tweede zondag na het Pinksterfeest gevierd. Op tal van plaatsen, zo ook in de binnenstad van Den Bosch, wordt op die zondag (23 juni) een Sacramentsprocessie gehouden. Precies 755 jaar geleden stelde paus Urbanus IV het feest van Sacramentsdag in.
pdf
392 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 27
07-06-2019
Kardinaal Sarah zet met deze woorden duidelijk de toon voor Pinksteren. In de uitgestoken en leidende hand van God zien we de Heilige Geest werkzaam. Gods Geest die ons leidt, inspireert en aanzet om het goede te doen. In zijn boek zegt de kardinaal dat God de vaste grond van zijn bestaan is. Hij wenst ons allen toe dat wij ons openstellen voor de Heilige Geest en ons door Hem laten leiden in het leven.
pdf
334 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 26
01-06-2019
Mij geschiede naar uw woord: Thema van de meimaand 2019, thema voor het leven van iedere gelovige. Ook na de meimaand blijven deze woorden voor ons van kracht. Als gedoopte mensen worden wij uitgenodigd om iedere dag opnieuw ‘ja’ te zeggen op dat wat God van ons vraagt. Maria blijft ons daarin voorgaan en inspireren.
pdf
367 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 25
25-05-2019
Een icoon is iets kostbaars, bijna onvervangbaar en heilig. Het woord ‘icoon’ werd ook gebruikt voor de Sint-Jan. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte bekend dat twaalf bijzondere monumenten in ons land een subsidie krijgen. En de minister noemde deze monumenten ‘twaalf Nederlandse iconen’. De grote inspanningen van velen hebben er nu toe geleid dat een mooie subsidie van € 5 miljoen is toegekend aan onze kathedraal.
pdf
461 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 24
16-05-2019
Gelukkig weten mensen Maria nog te vinden. Maria is in onze dagen voor velen de band met geloof en Kerk. En naar wie kun je beter gaan dan naar je Moeder die altijd thuis is en op je wacht. Een oude uitdrukking zegt het heel kernachtig: “Per Mariam ad Jesum” … Zoals eens op die bruiloft te Kana wijst Maria ook nu alle pelgrims die haar bezoeken  naar haar Zoon.
pdf
524 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 23
10-05-2019
Met de parochie een pelgrimage maken of de feestelijke bidtocht ter ere van Maria meelopen, het symboliseert dat wij Gods volk onderweg zijn. Maar tegelijk mogen wij ons ervan bewust zijn dat deze uiterlijke expressie de vertaling moet zijn van een innerlijke geloofsbeleving. (...) Maria is voor ons, die nog pelgrimeren op de aardse levensweg, een troost een steun en een voorspraak.
pdf
1,07 Mb.
nieuwsbrief jrg8 nr 22
03-05-2019
Dit jaar worden de vieringen in de meimaand in de Sint-Jan gedragen door de woorden die Maria sprak bij het bezoek van de engel Gabriël: Mij geschiede naar uw woord. Toen Maria in Nazareth aan de engel haar ja-woord gaf wist zij echter niet wat die woorden inhielden, zoals dat eigenlijk voor niemand voorspelbaar is die moeder of vader mag worden. Het geschenk van het leven... het is een gave, onvoorstelbaar mooi. Iedere geboorte en doop is daarvan een getuigenis.
pdf
608 Kb.