Overzicht nieuwsbrieven
nieuwsbrief jrg8 nr 39
26-10-2019
In de afgelopen twee nieuwsbrieven heeft plebaan Vincent Blom de toekomstvisie voor onze beide parochies uiteengezet. Deze week volgt deel 3 met daarin een toelichting op het afzonderlijk verder gaan van de parochies H. Maria en H. Johannes Evangelist.
pdf
383 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 38
20-10-2019
Vorige week ontvouwde plebaan Vincent Blom de toekomstvisie van onze beide parochies. Zeven inhoudelijke dragers ondersteunen de visie van onze parochies van Maria en Johannes op weg naar 2030. In deze nieuwsbrief worden ze verder toegelicht.
pdf
322 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 37
14-10-2019
In 2030 staan wij voor een zelfbewuste, gelovige gemeenschap rondom de Hoeksteen Jezus Christus. Een gemeenschap die zich niet naar binnen keert, maar vanuit haar gelovige instelling hartelijk, gastvrij en open is: ‘een thuis voor eenieder.’ Juist in deze tijd waarin zoveel mensen alleen lopen, zoekende zijn, wanhopig, mogen wij getuigen van Gods liefde. Dat is onze opdracht.
pdf
420 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 36
07-10-2019
Vanuit de Sint-Jan willen wij dit parochiële werkjaar ook met een tweetal nieuwe initiatieven komen. In de advent en de veertigdagentijd komt er wekelijks een Bijbelavond: ‘Met de Schrift op weg naar Kerstmis / Pasen’. Aan de hand van de lezingen van de zondag willen we ons voorbereiden op deze beide hoogfeesten. 
pdf
383 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 35
30-09-2019
In de komende weken zullen diverse activiteiten passeren binnen onze gemeente. Op zaterdag 26 oktober zal in de St. Jan een bijzondere herdenkings-viering plaatsvinden. Een viering van het dankbaar gedenken van onze herwonnen vrijheid en van hen die in die strijd hun leven hebben gegeven, maar ook een viering van vooruitzien in vertrouwen. We geven de hoop op een wereld van vrede en gerechtigheid niet op.
pdf
444 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 34
24-09-2019
Maria’s oproep tot opbouw van de Kerk is een actuele oproep: toen in 1858, maar ook 161 jaar later. Aanvankelijk werd die vraag van Maria heel materieel verstaan: bouw hier een kapel, een kerk. Zo geschiedde ook. Doorheen de bouw van de vele kerken en basilieken in Lourdes is men echter gaan verstaan dat de boodschap van Lourdes oproept om ook in geestelijke zin de Kerk op te bouwen.
pdf
248 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 33
18-09-2019
Als stad past ons veel dank en respect voor het vele en goede werk dat de Barmhartige Zusters van de H. Carolus Borromeus hebben verricht in onze stad. Vele zieken hebben zij verzorgd en verpleegd, vele kinderen hebben zij ‘op de wereld mogen zetten’, vele dierbare doden hebben zij met respect verzorgd. Dit alles hebben zij ‘ter liefde Gods’ gedaan.
pdf
304 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 32
10-09-2019
In zijn brief nodigt de apostel Petrus zijn toehoorders uit om bij te dragen aan de opbouw van de geestelijke tempel, de wereldwijde Kerkgemeenschap. Op grond van ons doopsel en vormsel zijn wij inderdaad geroepen om zelf een levende steen te zijn in de opbouw van de gemeenschap van de Kerk.
pdf
494 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 31
04-08-2019
Half juli was ik in Rome getuige van het vormsel van twee volwassenen uit de Bossche binnenstad. Onze emeritus-bisschop, mgr. Hurkmans, heeft hen in de Friezenkerk door het sacrament van het Vormsel opgenomen in onze Kerk. Graag heet ik hen van harte welkom in onze parochie en in de geloofsgemeenschap van de Sint-Jan in het bijzonder!
pdf
328 Kb.
nieuwsbrief jrg8 nr 30
01-07-2019
Voor ons gelovig leven als christen kan het geen kwaad om je van tijd tot tijd de vraag te stellen ‘Wat is mijn identiteit, waar leef ik uit, waar leef ik voor?’ Als gelovige mensen omarmen wij niet alleen maar een pakket normen en waarden die uit de Heilige Schrift zijn overgeleverd. Nee, er is meer. Onze identiteit als christen wordt eerst en vooral bepaald door ons geloof in een concrete persoon: Jezus Christus. Christus ontdekken is het mooiste avontuur van ons leven.
pdf
321 Kb.