Overzicht nieuwsbrieven
nieuwsbrief jrg7 nr 24
24-05-2018
Door de uitnodiging ‘Laat ons bidden’ nodigt de priester het volk uit samen met hem een ogenblik stilte in acht te nemen, met het doel bewust voor God te staan en in ieder hart de eigen intenties waar te nemen waarmee men deelneemt aan de Mis. De stilte is niet louter de afwezigheid van woorden maar veeleer de bereidheid om naar andere stemmen te luisteren: de stem van ons hart en, vooral, de stem van de Heilige Geest. 
pdf
322 Kb.
nieuwsbrief jrg7 nr 24
18-05-2018

“In de catechese over de Eucharistieviering hebben we gezien dat de schuldbelijdenis helpt ons te ontdoen van onze verwaandheid en voor God te treden zoals we echt zijn, bewust dat we zondaars zijn met de hoop vergiffenis te krijgen. Precies in de ontmoeting van de menselijke ellende en de goddelijke barmhartigheid ontspringt de dankbaarheid die uitgedrukt wordt door het ‘Gloria’.

pdf
309 Kb.
nieuwsbrief jrg7 nr 23
12-05-2018

De paus staat nogmaals stil bij de schuldbelijdenis: “De woorden die we met de mond zeggen worden begeleid door het gebaar van zich op de borst te slaan om aan te geven dat ik door eigen schuld en niet door die van anderen heb gezondigd.

pdf
351 Kb.
nieuwsbrief jrg7 nr 22
05-05-2018

Op de tweede zondag van mei, zondag 13 mei, vindt na de Eucharistieviering van 11.45 uur de jaarlijkse bidtocht plaats, waarbij het beeld van de Zoete Lieve Vrouw wordt rondgedragen door de straten van Den Bosch.

pdf
335 Kb.
nieuwsbrief jrg7 nr 21
28-04-2018

Al meteen aan het begin van de Mis gaat het om “een biddend samenspel dat tot stand komt en een aangrijpend moment kent. Want wie voorgaat, nodigt allen uit de eigen zonden te erkennen. Allen zijn we zondaars. Daarover vragen we in het begin van de Mis vergiffenis. Dat is de schuldbelijdenis.

pdf
300 Kb.
nieuwsbrief jrg7 nr 20
21-04-2018

‘Gaudete et exsultate (Verheugt u en juicht)’. Deze nieuwste apostolische exhortatie van paus Franciscus gaat over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag. Het document verscheen op 9 april.

pdf
425 Kb.
nieuwsbrief jrg7 nr 19
14-04-2018

De priester die voorgaat, tekent zich met het kruisteken en zo doen alle aanwezigen, bewust dat de liturgie gevierd wordt ‘in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest’.

pdf
344 Kb.
nieuwsbrief jrg7 nr 18
07-04-2018

De Mis bestaat uit twee delen: enerzijds de Dienst van het Woord en anderzijds de Eucharistie. Ze zijn onderling zo sterk met elkaar verbonden dat ze één daad van eredienst vormen.

pdf
390 Kb.
nieuwsbrief jrg7 nr 17
31-03-2018

Wij wensen u allen een Zalig Pasen! Christus is Verrezen! Hij is waarlijk Verrezen! Alleluia!

pdf
418 Kb.
nieuwsbrief jrg7 nr 16
24-03-2018
Op de vraag waarom we op zondag naar de kerk gaan, zegt de paus: “De eucharistische Communie met Jezus, verrezen en eeuwig levend, loopt vooruit op de zondag zonder einde, wanneer er geen vermoeidheid, geen pijn, geen rouw en geen tranen meer zullen zijn, maar alleen de vreugde om volop en voor altijd met de Heer te leven."
pdf
416 Kb.