Overzicht parochiebladen
Nieuwsbrief Sint-Jan december 2020
28-11-2020
In deze nieuwsbrief voor de maand december t/m de jaarwisseling leest u alles over hoe we samen toch Kerstmis kunnen vieren ondanks de beperkende coronamaatregelen. Ook is er uitgebreid aandacht voor de kerststal in de Sint-Jan. 
pdf
826 Kb.
Kerkvenster 32 - december 2019
10-12-2019
In het Kerstnummer van Kerkvenster gaat plebaan Vincent Blom uitgebreid in op de toekomstvisie voor de parochies van de Sint-Jan en de H. Mariaparochie. Er staan verhalen in over de Alpha-cursus, de feestelijkheden en kerstactiviteiten voor jong en oud, de Adventsactie en nog veel meer. 
pdf
5,65 Mb.
Kerkvenster 31 - september 2019
10-09-2019
In het septembernummer maakt u kennis met de straatpastor en het werk van het straatpastoraat. En zo aan het begin van het schooljaar is er veel aandacht voor de diverse parochie-activiteiten.
pdf
2,99 Mb.
Kerkvenster 30 - juni 2019
10-06-2019
In het zomernummer schrijft kapelaan Herman Schaepman over de betekenis van het kerkgebouw. Is dat nu wel of niet belangrijk om te kunnen geloven? Er is veel aandacht voor de Broederschap van het hoog heilig Sacrament ivm Sacramentsdag op 23 juni. En diverse vrijwilligers, voor wie de parochie grote waardering koestert, komen aan het woord.
pdf
1,89 Mb.
Kerkvenster 29 - maart 2019
15-03-2019
Afgelopen maanden hebben volop in het teken gestaan van de wisseling in het pastoresteam. Na twee hartverwarmende afscheidsvieringen eind januari van plebaan Geertjan van Rossem en pastor Robert van Aken en een zeer druk bezochte receptie, zijn per 1 februari de nieuwe plebaan Vincent Blom en nieuwe kapelaan Herman Schaepman begonnen in de pastorale eenheid. Maak in dit nummer kennis met beide priesters.
pdf
2,62 Mb.
Kerkvenster 28 - december 2018
10-12-2018
In het Advents- en Kerstnummer staat de ‘verandering’ centraal. Het pastoraal team ondergaat ongetwijfeld de grootste verandering: vanaf februari starten plebaan Geertjan van Rossem en pastor Robert van Aken in een nieuwe parochie en verwelkomen wij Vincent Blom als nieuwe plebaan en Herman Schaepman als nieuwe kapelaan.
pdf
1,49 Mb.
Kerkvenster 27 - september 2018
03-09-2018

“Welkom” in het nieuwe seizoen en in dit bijpassende parochieblad. Het ademt dit keer een duidelijk missionaire geest. Al op de eerste pagina’s kunt u lezen dat de Kerk voor de uitdaging staat om mensen uit te nodigen tot een persoonlijke relatie met Jezus te komen. Iets wat je “toch iedereen gunt”, aldus pastor Robert van Aken.

pdf
1,13 Mb.
Kerkvenster 26 - juni 2018
18-06-2018

De overweging van Kapelaan Gideon van Meeteren brengt ons in de juiste “mindset” voor de vakantie: of we nu thuis blijven of weg gaan, we mogen ons vrij maken voor onszelf, voor elkaar en voor God.

pdf
1,37 Mb.
Kerkvenster 25 - maart 2018
10-03-2018
Hij leeft! Deze twee simpele woorden dragen een prachtige belofte in zich die hoop en vreugde uitstraalt. Want het is Christus die leeft. Hij roept ons omdat Hij met ons een relatie wil aangaan. Horen wij die roepstem wel? De vraag die diaken Vladimir Palte stelt "Leven we als leerlingen van Jezus die werk maken van hun doopsel?" komt op allerlei manieren terug in dit nummer.
pdf
1,13 Mb.
Kerkvenster 24 - december 2017
30-11-2017
Voor u ligt het Advents- en Kerstnummer van Kerkvenster. Een nummer vol goed nieuws over de afgelopen en de komende maanden “Goed nieuws voor iedereen”, zo beschrijft ook plebaan Van Rossem, de komst van Christus op aarde. “Om de communicatie met ons mogelijk te maken en een levensverbondenheid met ons te creëren, gaat de eeuwige God ons menselijk bestaan delen en is Hij ons op een maximale wijze nabij.”
pdf
1,6 Mb.