Beleidsplan Sint-Janskathedraal: Kerk-zijn in 2030
Onder de noemer ‘Kerk-zijn in 2030’ presenteert het bestuur van de kathedrale basiliek Sint-Jan het beleidsplan voor de komende jaren.

“Wij nemen u graag mee in onze visie en missie: hartelijk, gastvrij en open getuigen van de Blijde Boodschap. Wij zijn een thuis voor velen en slaan een brug naar de samenleving.”

In de kolom rechts vindt de publieksversie van het beleidsplan waar u in het kort leest waar bestuur en pastoresteam voor staan.

Tevens vindt u hiernaast de uitgebreide versie van het beleidsplan. Plebaan Blom zegt daarover: “De opdracht in het beleidsplan ‘Een thuis voor eenieder - Kerk-zijn in 2030’ is een uitwerking van het visiedocument ‘Op weg naar 2030’ dat ik bij mijn aantreden als plebaan heb opgesteld.”
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier
Beleidsplan Sint-Jan 2030 Publieksversie
teaser gerelateerd document
Samenvatting van 8 pagina's beleidsplan Sint-Jan Kerk-zijn in 2030
Beleidsplan Sint-Jan Kerk-zijn in 2030
teaser gerelateerd document
Uitgebreide versie van 36 pagina's beleidsplan Sint-Jan Kerk-zijn in 2030