Catechese
De catechese is het geheel van leren en onderricht om katholieken in te wijden in de leer en het leven van de Katholieke kerk, haar sacramenten, het kerkelijk jaar en het gebed. Klik links op de kopjes voor meer informatie.

Voor het catecheseaanbod in het jaar 2021-2022 vindt u hier meer informatie
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier