Online Adventskalender
Bisdom Den Bosch heeft een online Adventskalen­der ont­wik­keld. Hij staat klaar om u en de gezinnen uit uw pa­ro­chie mee te nemen naar het feest van Kerst­mis. Want hoe dan ook, ook dit jaar mogen we de geboorte van Jezus met blijd­schap vieren, Gods liefdesaanbod aan ons.

De Adventskalen­der werkt in principe het­zelfde als een klassieke adventskalen­der: elke dag is er een luikje om te openen. Alleen zult u er dit keer geen chocolaatje vin­den maar een opdracht of tekst die ons meeneemt naar het Kerst­feest. De meeste opdrachten zijn voor kin­de­ren, vaak samen met hun ouders. Som­mi­ge opdrachten zijn spe­ci­fiek voor ouders en voor groot­ou­ders.


Wij wensen ieder van u en in het bijzonder de gezinnen, juist in deze tijd van allerlei beper­kingen, een gezegende tijd toe op weg naar die kleine stal in Beth­le­hem waar ook dit jaar in de donkere nacht Jezus geboren zal wor­den.
Overzicht nieuwsberichten
Online Adventskalender
28-11-2020
Bisdom Den Bosch heeft een online Adventskalen­der ont­wik­keld. Hij staat klaar om u en uw kinderen mee te nemen naar het feest van Kerst­mis. Want hoe dan ook, ook dit jaar mogen we de geboorte van Jezus met blijd­schap vieren, Gods liefdesaanbod aan ons.
Website Vier Kerstmis door bisschoppen gelanceerd
27-11-2020
Nederlandse R.-K. bisschoppen hebben een speciale website gelanceerd met de oproep: Vier Kerstmis! Op deze website nodigen de Nederlandse R.-K. bisschoppen iedereen uit om ook dit jaar Kerstmis te vieren, al is alles anders door Covid-19.
Nieuw woord van bemoediging door mgr. De Korte
23-11-2020
Mgr. De Korte heeft bij gelegenheid van het feest van Christus Koning wederom een brief ter bemoediging geschreven aan de gelovigen.
3D puzzel Sint-Jan te koop
18-11-2020
De Sint-Jan in 3D thuis. Dat kan. Nadat u 184 puzzelstukjes in elkaar hebt gezet, heeft u een unieke uitvoering van de Sint-Jan.
Openingstijden Infobalie/winkel Sint-Jan
17-11-2020
De infobalie in de Sint-Jan, die tevens winkel is, kent de komende tijd weer ruimere openingstijden. Zo kunt u rustig op zoek naar een mooi kersttafereel of naar de 3D-puzzel van de Sint-Jan. 
Bossche Winter opent met nieuws over kerststal Sint-Jan
12-11-2020
Op vrijdagavond 13 november om 19.00 uur wordt de Bossche Winter officieel geopend. En daarmee ook de mogelijkheid om te reserveren voor de kerststal in de Sint-Jan die deel uitmaakt van de Bossche Winter. 
Kerstmis 2020 in de Sint-Jan
06-11-2020
In de nieuwsbrief van november staat een vooruitblik naar de vieringen en overige activiteiten rondom Kerstmis. U vindt er nog veel informatie, zoals over de donatiezuilen, de vertrouwenspersonen en een interactieve zoektocht voor kinderen.  
Woord van bemoediging bij 1 en 2 november
29-10-2020
Bij gelegenheid van het hoogfeest van Allerheiligen en de viering van Allerzielen, heeft mgr. De Korte weer een woord van bemoediging geschreven.
Aanmelden H. Missen Mariaparochie
17-10-2020
Vanwege de gedeeltelijke lockdown is het maximaal aantal bezoekers aan de zondagsvieringen 30 personen, buiten eigen medewerkers. Daarom moet er voor de vieringen gereserveerd worden.
Wereldwijde rozenkrans voor kinderen op 18 oktober
16-10-2020
Overal ter wereld zullen kinderen op 18 oktober de rozenkrans bidden voor eenheid en vrede. Ook in de Lucaskerk!