Overzicht blogs
Vasten: jezelf voorbereiden op Pasen

Vasten is in. Heel wat mensen zijn voortdurend in de weer om wat overtollige kilo’s kwijt te raken. Deze hype heeft natuurlijk weinig te maken met de kerkelijke vastentijd. Daarom gebruiken we in de liturgie niet meer het woord vastentijd, maar veertigdagentijd als voorbereiding op het feest van de Verrijzenis: Pasen, het feest van het sterven en verrijzen van Jezus.

Maak kennis met onze nieuwe kapelaan Gideon van Meeteren

Onze parochie heeft, nadat bekend werd dat kapelaan Patrick Kuis in Oss was benoemd en ons zou gaan verlaten een ‘kersverse’ kapelaan gekregen. Gideon van Meeteren mocht 21 mei uit handen van de nieuwe bisschop mgr. De Korte de priesterwijding ontvangen. In dit verhaal vertelt hij alvast een beetje over zichzelf.

Een bijzondere kerstavond voor 60 christelijke vluchtelingen
Op 23 december 2015 vindt in het centrum van s'-Hertogenbosch een groot kerstdiner plaats voor 60 christelijke vluchtelingen die in het Autotron verblijven. Deze vluchtelingen maken ongeveer 10% uit van de totale populatie in het opvangcentrum in Rosmalen.
Gedeelde zorg
Al sinds 1949 wordt op een zondag rond het hoogfeest van Sint-Willibrord (7 november) aandacht gevraagd voor oecumene en evangelisatie. De Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO), voorheen Willibrordvereniging, bereidt de dag inhoudelijk voor en kiest elk jaar een thema. Dit jaar draait het om de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus.
Een miljoen
Wist u dat er op zondag 18 oktober wereldwijd zeker een miljoen kinderen de rozenkrans bidt voor de vrede? Het is inmiddels al tien jaar terug dat het idee voor dit wereldwijde kindergebed ontstond in … Venezuela.
Het gezin
In Rome is de Synode over het Gezin (4 t/m 25 oktober) van start gegaan. Misschien volgt u het wel intensief, misschien gaat het grotendeels aan u voorbij.
Dienaar der dienaren
Oktober is Wereldmissiemaand. Dit jaar besteedt MISSIO, onderdeel van de Pauselijke missiewerken, aandacht aan de katholieke Kerk in Pakistan.
Apostel van vrede
De paus bezocht afgelopen week Cuba en de Verenigde Staten. Dit weekend is hij bij de Wereldgezinsdagen in Philadelphia. Een klein verslagje over het bezoek aan Cuba viel op en sluit goed aan bij wat de paus steeds weer lijkt te doen: oproepen tot nederig dienen.
Vrede op aarde?
We ‘vieren’ deze week de Vredesweek (za 19 t/m zo 27 september 2015) met op zondag 20 september de Vredeszondag.
Valt er wel vrede te vieren?
Wie is Jezus?
In het evangelie van deze zondag stelt Jezus ons de indringende en altijd actuele vraag: Wie zeg jij dat ik ben?