Overzicht nieuwsbrieven
Nieuwsbrief Sint-Jan mei 2022
29-04-2022
De nieuwsbrief van mei staat vol informatie over de meimaand-Mariamand in de Sint-Jan, de start van het Jubileumjaar (800 jaar Sint-Jan), de activiteiten rondom de heiligverklaring van Titus Brandsma en de kathedraalschool. Een nieuwsbrief die u niet mag missen. 
pdf
557 Kb.
Nieuwsbrief Sint-Jan april 2022
31-03-2022
Naast aandacht voor de toewijding van de mensheid en in het bijzonder Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria door paus Franciscus, is er in deze nieuwsbrief veel aandacht voor een veelheid aan activiteiten. Zoals de voorbereiding op het Paasfeest, het Synodaal proces en de heiligverklaring van Titus Brandsma. En uiteraard het jubileumjaar voor 800-jaar Sint-Jan dat op Eerste Paasdag wordt geopend. 
pdf
510 Kb.
Nieuwsbrief Sint-Jan maart 2022
23-02-2022

De plebaan kijkt in deze nieuwsbrief vooruit naar het komend weekend waarin weer een Carnavalsmis kan plaatsvinden en hij kijkt verder vooruit, naar het achtste eeuwfeest van de Sint-Jan. Op Eerste Paasdag vindt de opening van het jubileumjaar plaats op de Parade. En in de loop van dit jaar zullen tal van activiteiten gaan plaatsvinden. Ook vindt u een mooie overweging over de Vastentijd en andere informatie.  

pdf
593 Kb.
Nieuwsbrief Sint-Jan februari 2022
28-01-2022
In deze nieuwsbrief meer over de versoepelingen van de coronamaatregelen, waardoor het niet meer nodig is te reserveren voor de reguliere zondagsvieringen. Ook de Kerststal kan weer open! En deze zal t/m zondag 13 februari geopend blijven. Plebaan Blom vertelt uitgebreid over 800 jaar Sint-Jan en u leest over de Actie Kerkbalans.
pdf
599 Kb.
Nieuwsbrief januari 2022_1
06-01-2022
Pastoresteam en kerkbestuur wensen u een zalig en gezegend nieuwjaar toe. De plebaan schrijft: "Ieder zal voor dit nieuwe jaar haar of zijn eigen wensen met zich meedragen. We vertrouwen ze toe aan Gods goedheid en zegen."
pdf
335 Kb.
Extra nieuwsbrief Kerstmis 2021
21-12-2021
In deze extra nieuwsbrief voor Kerstmis 2021 leest u welke gevolgen de lockdown heeft voor de Kerstvieringen. De r.-k. Bisschoppen hebben vanwege de lockdown (18 december 2021 t/m 14 januari 2022) de maatregelen voor kerkbezoek aangescherpt. Dat betekent o.a. het dat er weer gereserveerd moet worden voor vieringen op zon- en feestdagen.
pdf
318 Kb.
Nieuwsbrief Sint-Jan december 2021
07-12-2021
Omdat we even hebben gewacht tot de nieuwe maatregelen vanuit de bisschoppenconferentie bekend zouden worden, is de nieuwsbrief deze keer iets later. Lees alles Kerstmis 2021 in de Sint-Jan en de kerststal in de nieuwsbrief en de extra bijlage
pdf
627 Kb.
Kerstmis in de Sint-Jan december 2021
06-12-2021
In deze bijlage bij de nieuwsbrief van de Sint-Jan december 2021 staan de vieringen van Kerstmis t/m Nieuwjaar. En u leest uitgebreid over het thema van de kerststal: Kind dat volkeren verbindt.
pdf
292 Kb.
Nieuwsbrief Sint-Jan november 2021
29-10-2021
In de nieuwsbrief van november vindt u onder meer een mooie overweging bij het feest van Allerheiligen en de gedachtenis van Allerzielen. Uiteraard ook met de tijden van de vieringen op deze speciale dagen 1 en 2 november. Verder info over de kathedraalschool en de Gregoriaanse dag van het Nederlands Gregoriaans Festival.
pdf
576 Kb.
Nieuwsbrief Sint-Jan oktober 2021
30-09-2021
In deze nieuwsbrief leest u volop informatie over de Kathedraalschool en over de zestiende algemene bisschoppensynode waarvan de opening op 10 oktober in Rome en op 17 oktober in de lokale bisdommen plaatsvindt. Op uitnodiging van Paus Franciscus wordt heel de Wereldkerk bij deze synode betrokken. De viering van 10.00 uur op 17 oktober in de Sint-Jan staat dan ook in dit kader.
pdf
453 Kb.